Arbitrum Foundation sẽ nhận thêm 1 tỷ USD token ARB nếu đề xuất mới được thông qua

Quỹ Arbitrum sẽ nhận thêm 750 triệu token ARB (khoảng 1 tỷ USD) nếu đề xuất mới được thông qua.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Đề xuất mới, được gọi là Khung Đề xuất Đổi mới Trọng tài 1 (AIP-1), nêu các bước để thành lập Quỹ Trọng tài, một tổ chức sẽ chịu trách nhiệm phát triển hệ sinh thái Arbitrum.

Tính đến thời điểm hiện tại, Arbitrum Foundation đã nắm giữ khoảng 3,5 tỷ token ARB, trị giá khoảng 4,8 tỷ USD và là tổ chức nắm giữ token ARB lớn nhất.

“ArbitrumDAO sẽ có quyền quản lý trực tiếp trên chuỗi đối với Kho bạc DAO theo quy trình AIP như được mô tả trong hiến pháp ArbitrumDAO,” theo đề xuất mới của Lemma.

Lemma là nhà cung cấp dịch vụ cho Tổ chức Trọng tài và chủ yếu tập trung vào các hoạt động hành chính.

Trong đề xuất mới, Lemma cũng yêu cầu chuyển thêm 750 triệu token ARB (khoảng hơn 1 tỷ USD) sang ví ngân sách quản trị thứ cấp do Arbitrum Foundation kiểm soát.

Mặc dù đề xuất vẫn chưa được phê duyệt nhưng một ví đa năng có tên Arbitrum DAO Kho bạc2 đã được tạo và từ đó đã nhận được gần 700 triệu mã thông báo ARB.

1 hacker kiếm được 1,3 triệu USD từ ví nhận Airdrop của Arbitrum

Cuộc bỏ phiếu sẽ kết thúc vào ngày 3 tháng 4. Tại thời điểm viết bài, gần 47% số phiếu ủng hộ đề xuất này, trong khi có tới 53% phản đối đề xuất này.

Viết một bình luận