Axit H2SO4 loãng tác dụng với Fe tạo thành sản phẩm

Video fe tác dụng với h2 so4 loãng

Fe tác dụng với axit H2SO4 loãng

Axit H2SO4 loãng tác dụng với fe tạo thành sản phẩm được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi liên quan đến tính chất hóa học của H2SO4 loãng. Cũng như đưa ra chi tiết đáp án câu hỏi khi cho Fe tác dụng với axit H2SO4 loãng. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung dưới đây.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Axit H2SO4 loãng tác dụng với fe tạo thành sản phẩm

A. Fe2(SO4)3 và H2.

Bạn đang xem: Axit H2SO4 loãng tác dụng với Fe tạo thành sản phẩm

B. FeSO4 và H2.

C. FeSO4 và SO2.

D. Fe2(SO4)3 và SO2.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Phương trình phản ứng xảy ra

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

Đáp án B

Tính chất hóa học của H2SO4 loãng

H2SO4 loãng là một axit mạnh, có đầy đủ các tính chất hóa học chung của một axit.

Axit sunfuric loãng làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ.

Axit sunfuric có khả năng làm quỳ tím hóa đỏ do tính axit mạnh của nó.

Axit sunfuric loãng có khả năng tác dụng với kim loại đứng trước hidro trong dãy hoạt động hóa học của kim loại

K > Ba > Ca > Na > Mg > Al > Zn > Fe2 + > Ni > Sn > Pb > H > Cu > Hg + > Ag > Pt > Au

Axit sunfuric loãng tác dụng với kim loại

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2↑

Xem thêm :

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

Axit sunfuric loãng tác dụng với bazơ

2KOH + H2SO4 → K2SO4 + 2H2O

H2SO4 + Fe(OH)2 → FeSO4 + 2H2O

Axit sunfuric loãng tác dụng với oxit bazơ

H2SO4 + MgO → MgSO4 + H2O

H2SO4 + CuO → CuSO4 + H2O

Axit sunfuric loãng tác dụng với muối

H2SO4 + Na2CO3 → Na2SO4 + CO2 + H2O

H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2HCl

Câu hỏi vận dụng liên quan

Câu 1. Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch H2SO4 đặc, nguội là:

A. Na, K,Mg, Al, Cu

B. Na, K, Mg, Fe, Cu

C. Na, K, Al, Fe, Cu

D. Na, K, Mg, Cu, Ag

Câu 2. Dung dịch ZnSO4 có lẫn tạp chất là CuSO4. Dùng kim loại nào sau đây để làm sạch dung dịch ZnSO4?

A. Fe

B. Zn

C. Cu

D. Mg

Câu 3. Kim loại nào sau đây dùng làm sạch dung dịch đồng nitrat có lẫn bạc nitrat:

A. Fe

B. K

C. Cu

D. Ag

Câu 4. Hiện tượng gì xảy ra khi nhỏ một ít dung dịch KMnO4 vào dung dịch có chứa FeSO4 và H2SO4?

A. Xuất hiện màu tím hồng của dung dịch KMnO4

B. Mất màu tím hồng và xuất hiện màu vàng

C. Mất màu vàng và xuất hiện màu tím hồng

D. Cả A, B và c đều không đúng

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Axit H2SO4 loãng tác dụng với fe tạo thành sản phẩm. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Trắc nghiệm Sinh học 10, Giải bài tập Sinh học lớp 10, Giải Vở BT Sinh Học 10, Giải bài tập Sinh học 10 ngắn nhất, Tài liệu học tập lớp 10.

Nguồn: https://mamita.edu.vnDanh mục: Hóa