Nhận biết CH4, C2H4, C2H2, H2

Phân biệt 4 chất khí riêng biệt sau: CH4, C2H2, C2H4, H2

Nhận biết CH4 C2H4 C2H2 H2 được VnDoc biên soạn hướng dẫn các bạn cách Phân biệt CH4 C2H4 C2H2 H2. Bên cạnh đó là các câu hỏi vận dụng giúp các bạn nhận biết các hợp chất hữu cơ. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung câu hỏi dưới đây.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Thank you for reading this post, don’t forget to subscribe!

Nhận biết CH4 C2H4 C2H2 H2

Có 4 chất khí riêng biệt: CH4, C2H2, C2H4, H2. Chỉ dùng hai thuốc thứ nếu phương pháp nhận biết các chất khí đó.

Bạn đang xem: Nhận biết CH4, C2H4, C2H2, H2

Hướng dẫn nhận biết

Trích mẫu thử và đánh số thứ tự:

Cho dung dịch AgNO3 vào các mẫu thử

Mẫu thử nào xuất hiện chất kết tủa vàng thì chất ban đầu là C2H2

C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3 → Ag2C2 + 2NH4NO3

Cho các khí còn lại vào dung dịch Br2

Chất làm mất màu nâu đỏ của dung dịch brom là C2H4

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

Cho C2H4 vừa nhận được vào 2 mẫu thử còn lại, nung nóng ở nhiệt độ cao (có xúc tác Ni) , thu lấy khí sau phản ứng rồi cho vào dung dịch brom

Chất nào làm mất màu brom là CH4 (Do hỗn hợp khí gồm CH4 và C2H4)

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

Chất nào không làm mất màu brom là H2 (Vì H2 phản ứng với C2H4, sinh ra C2H6 không làm mất màu brom )

C2H4 + H2overset{t^{o} }{rightarrow} C2H6

Câu hỏi vận dụng liên quan

Hướng dẫn giải chi tiết

Xem thêm : KOH + KHCO3 → K2CO3 + H2O l KOH ra K2CO3

Nhận xét :

N2: không cho phản ứng cháy.

H2: phản ứng cháy, sản phẩm cháy không làm đục nước vôi trong.

CH4: phản ứng cháy, sản phẩm cháy làm đục nước vôi trong.

Các khí còn lại dùng các phản ứng đặc trưng để nhận biết.

Tóm tắt cách giải :

Lấy mỗi khí một ít làm mẫu thử.

Dẫn lần lượt các khí đi qua dd AgNO3/NH3. Khí nào tạo được kết tủa vàng là C2H2.

C2H2 + Ag2O → AgC≡CAg ↓ + H2O

Dẫn các khí còn lại qua dd nước Brom (màu nâu đỏ). Khí nào làm nhạt màu nước brom là C2H4.

H2C=CH2 + Br2 → BrH2C-C2Br

Lần lượt đốt cháy 3 khí còn lại. Khí không cháy là N2. Sản phẩm cháy của hai khí kia được dẫn qua dd nước vôi trong. Sản phẩm cháy nào làm đục nước vôi trong là CH4. Mẫu còn lại là H2.

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ +H2O

H2 + ½ O2 → H2O

Đáp án hướng dẫn giải

Xem thêm : NEW Cuo + H2So4 Loãng – Cuo Tác Dụng Với Dung Dịch

Dẫn mỗi khí một ít làm mẫu thử và đánh số thứ tự :

– Dẫn các khí qua dung dịch nước vô trong dư:

+ Các chất làm đục nước vôi trong là CO2, SO2 tạo thành nhóm ( I )

Phương trình hóa học: Ba(OH)2 + SO2 → BaSO3↓ + H2O

Ba(OH)2 + CO2 → BaCO3↓ + H2O

+ Các chất không có hiện tượng gì là CH4, C2H4 tạo thành nhóm ( II )

– Đưa các khí ở nhóm (I) và nhóm (II) qua dung dịch Brom dư:

+ Chất ở nhóm (I) làm dung dịch nhạt màu là SO2:

Phương trình hóa học: SO2 + 2H2O + Br2 → H2SO4 + 2HBr

+ Chất còn lại ở nhóm (I) là CO2.

+ Chất ở nhóm ( II ) làm nhạt màu dung dịch Brom là C2H4:

Phương trình hóa học: C2H4 + Br2 → C2H4Br2

+ Chất ở còn lại ở nhóm (II) là CH4.

………………………….

Trên đây, VnDoc đã gửi tới các bạn bộ tài liệu Nhận biết CH4, C2H4, C2H2, H2 tới các bạn. Hy vọng thông qua tài liệu này, các em học sinh sẽ dễ dàng nhận biết CH4, C2H2, C2H4, H2 và dễ dàng làm các bài tập liên quan hiệu quả, từ đó học tốt Hóa 9 hơn.

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Nguồn: https://ieltskey.edu.vnDanh mục: Hóa