Các thành viên Stargate thảo luận cách phân phối 1,6 triệu token ARB từ Arbitrum

Một số người tham dự đề xuất DAO nên phân phối mã thông báo ARB cho người dùng hoặc triển khai chúng như một biện pháp khuyến khích thanh khoản.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Trong khi đó, một số người khác lại đề xuất ủy quyền số ARB nhận được từ Arbitrum để Stargate có thể tham gia quản trị trên Arbitrum.

Sau airdrop, TVL của Arbitrum tiếp tục tăng mạnh

Trước đó vào ngày 21 tháng 3, Arbitrum đã quyết định phân bổ 113 triệu mã thông báo ARB cho các tổ chức DAO đáp ứng yêu cầu. Một số dự án nổi bật nhận Airdrop từ Arbitrum bao gồm Treasure, GMX, Stargate Finance, Sushiswap,…

Viết một bình luận