C2H2 ra CH3CHO theo phương trình nào? Điều chế CH3CHO

C2H2 ra CH3CHO như thế nào? Có các cách nào để điều chế ra CH3CHO? Các phương trình liên quan đến CH3CHO là gì? Tất cả đều sẽ được giải đáp qua bài viết dưới đây của Pdiam!

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Điều chế từ C2H2 ra CH3CHO như thế nào?

CH3CHO là một andehit có tên là andehit axetic. Là một chất lỏng dễ bay hơi, sôi ở 210ºC, có thể hòa tan vô hạn trong nước. CH3CHO là chất độc hại có thể tạo hỗn hợp nổ với không khí. Đây là nguyên liệu quan trọng để sản xuất ra nhiều hóa chất. có nhiều cách để điều chế ra andehit axetic. Có thể điều chế từ axetilen và etilen hoặc đề hydro hóa etanol, cũng có thể dùng cách oxy hóa alkan.

Điều chế từ C2H2 ra CH3CHO như thế nào?
Điều chế từ C2H2 ra CH3CHO như thế nào?

Để điều chế ra CH3CHO từ metan CH4 ta cần thực hiện các bước sau:

Đầu tiên là từ metan ta điều chế ra C2H2, sau đó từ C2H2 ra CH3CHO.

  • 2CH4 → C2H2 + 3H2 ( Phản ứng này có thể dùng craking nhiệt hoặc điện)
  • C2H6 → C2H2 + 3H2 ( Bạn cũng có thể dùng cách nhiệt phân C2H6 để cho ra C2H2)

Sau khi thu được C2H2 ta tiến hành hydat hóa axetilen nàyđể thu được andehit:

C2H2 + H2O → CH3CHO ( Điều kiện phản ứng: nhiệt độ từ 70 – 950ºC, xúc tác HgO 0,5 – 1%; H2SO4 10 – 20%)

Chỉ cần một phản ứng để điều chế ra CH3CHO

Ngoài cách làm trên bạn cũng có thể sử dụng C2H4 ra CH3CHO theo phản ứng sau:

2C2H4+ O2 → 2CH3CHO ( Điều kiện phản ứng: nhiệt độ 450ºC; xúc tác PdCl2/CuCl2/HCl)

Chỉ cần một phản ứng để điều chế ra CH3CHO
Chỉ cần một phản ứng để điều chế ra CH3CHO

Đây cũng là 2 cách thường được sử dụng nhất để điều chế ra CH3CHO. Tuy nhiên ngoài 2 cách này ra, trong quá trình làm bài tập ta còn gặp các phản ứng sau:

  • CH3COOC2H3 + H2O → CH3COOH + C2H3OH ( chất này kém bền nên sẽ tạo thành CH3CHO)
  • CH3CH2OH +CuO → CH3CHO +Cu +H2O
  • CH3CH(Br)2 + 2NaOH → 2NaBr + CH3CH(OH)2 (chất này kém bền nên sẽ tạo thành CH3CHO +H2O)
  • C2H4(OH)2 (nhiệt độ 170ºC, xúc tác H2SO4 đặc)→ H2O +CH2=CH-OH(chất này kém bền nên tạo CH3CHO)

Các phản ứng khác của CH3CHO

Là một andehit nên CH3CHO có đầy đủ các tính chất như: phản ứng cộng H2, phản ứng oxi hóa không hoàn toàn, phản ứng tráng gương, tác dụng với Br, tác dụng với Cu(OH)2 + NaOH.

Cụ thể, với phản ứng cộng H2, CH3CHO ra C2H5OH :

CH3CHO + H2 → CH3CH2OH ( Điều kiện phản ứng: nhiệt độ, xúc tác Ni)

Phản ứng CH3CHO ra CH3COOH có thể xảy ra theo các cách như sau:

  • 2CH3CHO + O2→ 2CH3CHOOH ( Điều kiện phản ứng: nhiệt độ, xúc tác ion Mn2+)
  • 2CH3CHO + Cu(OH)2 → CH3COOH +2 H2O + CuO
Các phản ứng khác của CH3CHO
Các phản ứng khác của CH3CHO

Khi cho CH3CHO tác dụng với dung dịch Br ta cũng thu được CH3CHOOH khiến mất màu dung dịch Br:

CH3CHO + Br + H2O → CH3CHOOH + 2HBr

Với phản ứng tráng gương, CH3CHO ra CH3COONH4 theo phương trình sau:

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3

Trên đây là các kiến thức hóa học về CH3CHO và các phản ứng của nó. Pdiam hi vọng bạn đọc sẽ nắm chắc kiến thức này để làm tốt các bài tập liên quan.