Chainlink triển khai giao thức tương tác cross-chain trên nhiều mạng

Chainlink triển khai giao thức tương tác chuỗi chéo trên nhiều mạng

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Giao thức CCIP của Chainlink sẽ xây dựng các ứng dụng chuỗi chéo cho phép truy cập sớm trên Avalanche, Ethereum, Optimism và Polygon.

Chainlink đã ra mắt giao thức tương tác chuỗi chéo (CCIP) – một công nghệ được thiết kế để liên kết các ứng dụng trên cả chuỗi khối công khai và riêng tư – trong giai đoạn “truy cập sớm”.

– Quảng cáo –

Chainlink cho biết: “Điều này sẽ cung cấp một giao diện thống nhất để tương tác liền mạch”.

Đáng chú ý, CCIP đã được giao thức tài chính phi tập trung Synthetix áp dụng trên mạng chính để hỗ trợ chuyển tiền xuyên chuỗi giữa Ethereum, Optimism và các chuỗi khác.

Mặc dù CCIP đã được Synthetix sử dụng nhưng nó sẽ có sẵn cho các nhà phát triển khác từ ngày 20 tháng 7 trên năm mạng thử nghiệm “rbitrum Goerli, Avalanche Fuji, Ethereum Sepolia, Optimism Goerli và Polygon Mumbai”.

Không giống như các cầu nối chuỗi chéo sử dụng cơ chế gói, CCIP của Chainlink tận dụng các cơ chế để hỗ trợ các hợp đồng thông minh giữa “nhóm mã thông báo đã được kiểm toán” trên các chuỗi khác nhau. Nhóm giải thích rằng phương pháp này cho phép tương tác liền mạch hơn giữa các mạng blockchain khác nhau.

Ngoài ra, CCIP còn bao gồm Quản lý rủi ro chủ động (ARM). Mạng ARM cung cấp một lớp bảo mật bổ sung bằng cách liên tục giám sát và xác thực hành vi của mạng CCIP, kiểm tra độc lập các hoạt động xuyên chuỗi để phát hiện các lỗi có thể xảy ra.

Theo nhóm phát triển, CCIP có thể mang lại lợi ích cho các ứng dụng cho vay xuyên chuỗi, cho phép người dùng gửi tài sản thế chấp trên một blockchain và vay tài sản trên một blockchain khác. Nó cũng có thể hỗ trợ lưu trữ dữ liệu chuỗi chéo, đặt cọc thanh khoản và các ứng dụng chơi trò chơi chuỗi chéo.

Xem thêm: Tại sao giới phân tích dự đoán BNB giảm?

Viết một bình luận