Chính thức rút ngắn kỳ điều chỉnh giá xăng dầu, phong tỏa tài khoản BOG của doanh nghiệp sau khi mở tại NH

Giá xăng sẽ điều chỉnh vào thứ Năm hàng tuần

Cụ thể, Nghị định cho phép thương nhân kinh doanh xăng dầu được lấy xăng từ tối đa 3 nguồn nhằm tạo sự cạnh tranh trong việc giảm giá xăng dầu trên thị trường, đồng thời tăng tính chủ động của các thương nhân bán lẻ xăng dầu trên thị trường. nguồn sản xuất và cung cấp xăng dầu.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Ngoài ra, Nghị định 80 bãi bỏ loại hình đại lý bán lẻ xăng dầu tổng hợp nhằm giảm bớt các khâu trung gian trong hệ thống phân phối xăng dầu.

Về thời gian điều hành/công bố giá xăng dầu, Nghị định 80 quy định rút ngắn thời gian điều hành/công bố giá xăng dầu từ 10 ngày xuống còn 7 ngày. Thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào thứ Năm hàng tuần.

Về công thức giá và phương pháp điều hành giá xăng dầu, thời điểm rà soát, công bố chi phí đưa xăng từ nước ngoài về cảng Việt Nam, chi phí đưa xăng từ nhà máy lọc dầu trong nước về cảng, phí bảo hiểm tính giá xăng từ nguồn sản xuất trong nước từ 6 tháng đến 3 tháng.

Về quy định về điều kiện bảo quản khi cấp giấy phép cho thương nhân bán buôn, nhà phân phối xăng dầu, Nghị định đã bổ sung quy định nhằm tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát doanh nghiệp trong hoạt động. kinh doanh xăng dầu.

Ngoài ra, Nghị định còn ủy quyền cho các Sở Công Thương các địa phương thanh tra, giám sát việc chấp hành các quy định của thương nhân trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về các trường hợp thu hồi Giấy phép kinh doanh xăng dầu của thương nhân nhằm đảm bảo tuân thủ pháp luật, tránh gián đoạn cung cấp xăng dầu đột ngột, đặc biệt trong thời điểm nguồn cung xăng dầu trong nước bị ảnh hưởng, khan hiếm.

Tài khoản BOG của doanh nghiệp mở tại ngân hàng sẽ bị khóa

Ngoài ra, Nghị định 80 còn bổ sung quy định, biện pháp quản lý, giám sát đối với Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Nghị định 80 nêu rõ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG) là quỹ tài chính không nằm trong cân đối ngân sách nhà nước. Toàn bộ nguồn được phân bổ, chi tiêu đều được sử dụng để tham gia điều tiết, hỗ trợ mục tiêu bình ổn giá xăng dầu trong nước.

Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu có nghĩa vụ thành lập Quỹ bình ổn giá; Hạch toán và theo dõi riêng quỹ này bằng tài khoản mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Đầu mối kinh doanh xăng dầu hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật trong việc lựa chọn ngân hàng, quản lý và bảo đảm duy trì số dư Quỹ bình ổn giá.

Ngân hàng phải phong tỏa tài khoản quỹ đó. Tài khoản này chỉ được sử dụng vào mục đích trích lập và chi tiêu Quỹ bình ổn giá của doanh nghiệp theo thông báo quản lý giá xăng dầu của Bộ Công Thương.

Ngoài ra, Nghị định quy định định kỳ 6 tháng một lần, trước ngày 15/8 và 15/2 hàng năm, các tổ chức kinh doanh chủ chốt phải gửi báo cáo kiểm toán chuyên ngành (độc lập) về Quỹ BOG tới Bộ Tài chính, Bộ Tài chính. Công nghiệp và Thương mại.

Báo cáo bao gồm: Số dư quỹ đầu kỳ; Tổng sản lượng và chủng loại xăng dầu được phân bổ, chi tiêu trong kỳ báo cáo; tổng số tiền trích quỹ trong kỳ báo cáo; tổng số vốn chỉ sử dụng trong kỳ báo cáo.

Ngoài ra, báo cáo cần làm rõ số tiền lãi phát sinh trên số dư quỹ; Số dư quỹ cuối kỳ báo cáo, chi tiết sao kê tài khoản ngân hàng trong kỳ báo cáo; Báo cáo tồn kho về sản lượng, chủng loại xăng dầu để phân bổ, chi vốn cho từng kỳ hoạt động.

Nghị định yêu cầu các thương nhân đầu mối định kỳ gửi báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Công Thương tình hình thực hiện Quỹ BOG của tháng trước với nội dung tương tự trên, trước ngày 15 hàng tháng.

Thương nhân kinh doanh xăng dầu có trách nhiệm trích lập, chi tiêu, sử dụng, quản lý Quỹ BOG và báo cáo, công khai theo quy định. Nếu vi phạm, tùy theo mức độ hành vi sẽ bị xử phạt hành chính theo Nghị định 109 và Nghị định 49 liên quan đến lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

Thương nhân đầu mối đã bị xử phạt hành chính nhưng nhiều lần vi phạm liên quan đến Quỹ BOG hoặc không chuyển nhượng quỹ sẽ bị xem xét đình chỉ kinh doanh hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối. kinh doanh xăng dầu. Thời gian tạm đình chỉ kinh doanh xăng dầu là 30 ngày hoặc 60 ngày tùy theo mức độ vi phạm.

Viết một bình luận