Phản ứng Na2CO3 + H2SO4 tạo ra gì? Ví dụ minh hoạ

Phản ứng Na2CO3 + H2SO4 hay Na2CO3 ra Na2SO4 hoặc Na2CO3 ra CO2 hoặc H2SO4 ra Na2SO4 hoặc H2SO4 ra CO2 thuộc loại phản ứng trao đổi đã được cân bằng chính xác và chi tiết nhất. Bên cạnh đó là một số bài tập có liên quan về Na2CO3 có lời giải, mời các bạn đón xem:

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + CO2 ↑ + H2O

Điều kiện phản ứng

– điều kiện thường,

Cách thực hiện phản ứng

– Nhỏ H2SO4 vào ống nghiệm chứa Na2CO3.

Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Có khí không màu thoát ra.

Bạn có biết

– Na2CO3 phản ứng dễ dàng với dung dịch axit, cho khí CO2 thoát ra.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1:

Nhỏ H2SO4 vào ống nghiệm chứa Na2CO3 thu được hiện tượng là

A. Có khí không màu thoát ra.

B. Có khí màu nâu đỏ thoát ra.

C. Có khí màu vàng lục, mùi xốc thoát ra.

D. Không có hiện tượng gì.

Hướng dẫn giải

Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + CO2 ↑ + H2O

CO2: khí không màu,

Đáp án A.

Ví dụ 2:

Thể tích khí ở dktc thoát ra khi cho 10,6g Na2CO3 phản ứng hoàn toàn với lượng dư H2SO4 là

A. 1,12 lít. B. 2,24 lít. C. 3,36 lít. D. 4,48 lít.

Hướng dẫn giải

V = 0,1.22,4 = 2,24 lít.

Đáp án B.

Ví dụ 3:

Cho 1,06g Na2CO3 phản ứng hoàn toàn với lượng H2SO4, khối lượng muối có trong dung dịch thu được sau phản ứng là

A. 1,42 gam. B, 1,74 gam. C. 0,475 gam. D. 1,49 gam.

Hướng dẫn giải

khối lượng muối = 0,01.142 = 1,42gam.

Đáp án A.

Xem thêm các phương trình hóa học hay khác:

 • Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 ↑ + H2O
 • Na2CO3 + 2HBr → 2NaBr + CO2 ↑ + H2O
 • Na2CO3 + 2HNO3 → 2NaNO3 + CO2 ↑ + H2O
 • Na2CO3 + Ba(OH)2 → 2NaOH + BaCO3( ↓)
 • Na2CO3 + Ca(OH)2 → 2NaOH + CaCO3( ↓)
 • Na2CO3 + CaCl2 → 2NaCl + CaCO3( ↓)
 • Na2CO3 + BaCl2 → 2NaCl + BaCO3( ↓)
 • Na2CO3 + Ba(NO3)2 → 2NaNO3 + BaCO3( ↓)
 • Na2CO3 + Ca(NO3)2 → 2NaNO3 + CaCO3( ↓)
 • Na2CO3 + Cl2 → NaCl + NaClO + CO2 ↑
 • Na2CO3 + 2AlCl3 + 3H2O → 6NaCl + 2Al(OH)3 ↓ + 3CO2 ↑
 • 3Na2CO3 + 2FeCl3 + 3H2O → 6NaCl + 2Fe(OH)3 ↓ + 3CO2 ↑

Mọi người cũng hỏi

Phản ứng Na2CO3 + H2SO4 tạo ra sản phẩm gì và điều kiện nào cần thiết để xảy ra phản ứng này?

Trả lời: Phản ứng Na2CO3 + H2SO4 tạo ra sản phẩm Na2SO4 (muối) và CO2 (khí). Điều kiện cần để xảy ra phản ứng này là có mặt của Na2CO3 và H2SO4 trong môi trường phản ứng.

Tại sao phản ứng Na2CO3 + H2SO4 được gọi là phản ứng trung hòa?

Trả lời: Phản ứng Na2CO3 + H2SO4 được gọi là phản ứng trung hòa vì sản phẩm Na2SO4 là muối và không có tính axit hoặc bazơ. Khí CO2 được giải phóng trong phản ứng này làm tăng áp suất trong dung dịch, tạo hiện tượng bọt khí.

Đây là một phản ứng oxi-hoá khử hay phản ứng trung hòa?

Trả lời: Đây là một phản ứng trung hòa. Trong phản ứng này, không có sự chuyển nhượng electron giữa các chất phản ứng. Nó chỉ là sự tạo thành muối và khí CO2 mà không liên quan đến quá trình oxi-hoá khử.

Ứng dụng của phản ứng Na2CO3 + H2SO4 trong cuộc sống hoặc công nghiệp?

Trả lời: Phản ứng Na2CO3 + H2SO4 không có nhiều ứng dụng trực tiếp trong cuộc sống hoặc công nghiệp. Tuy nhiên, muối Na2SO4 có thể được sử dụng trong các ứng dụng hóa học khác nhau như trong sản xuất giấy, xà phòng, thuốc nhuộm, và các sản phẩm chăm sóc da.