Nhiều người dùng tại Việt Nam được FTX gửi mail thông báo về kế hoạch trả nợ

Nhiều người dùng tại Việt Nam đã nhận được email thông báo về kế hoạch trả nợ của FTX.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Hôm qua, nhiều người dùng tại Việt Nam cho biết họ đã nhận được thông báo từ email của FTX về kế hoạch trả nợ của sàn trong thời gian tới.

Trong nội dung mở đầu, FTX thông báo với khách hàng: “Bạn nhận được email này vì tài khoản đã được xác nhận có số dư dương kể từ ngày 11 tháng 11 năm 2022”.

Nội dung email còn bao gồm Mã khách hàng duy nhất, số dư tài khoản trên sàn trước khi FTX sụp đổ và nộp đơn xin phá sản, nhưng cũng nhấn mạnh rằng tòa án vẫn chưa đưa ra thời hạn để Chủ nợ nộp đơn yêu cầu bồi thường.

Nội dung thư người dùng nhận được cũng nhấn mạnh, khi tòa án hoàn tất thủ tục, tất cả các chủ nợ sẽ được thông báo về thời hạn và hướng dẫn cách nộp bằng chứng về số dư tài sản của mình.

Trước đó vào tháng 2, chi nhánh của FTX tại Nhật Bản đã cho phép tất cả người dùng ở nước này rút toàn bộ số tiền bị mắc kẹt, với tổng số tiền rút lên tới khoảng 50 triệu USD. Gần đây, chi nhánh châu Âu của FTX, FTX EU, cũng đã ra mắt một trang web cho phép khách hàng châu Âu gửi yêu cầu rút tiền.

Tòa án đã phê chuẩn việc bán tài sản của FTX trong Quỹ vốn Sequoia cho chi nhánh đầu tư của Abu Dhabi

FTX đã nộp đơn xin phá sản vào ngày 11/11 và hiện nằm dưới sự quản lý của chuyên gia tái cơ cấu John J. Ray III. Kể từ đó, FTX đã nỗ lực bù đắp số tiền bị mất của khách hàng.

Viết một bình luận