Những đối tượng nào bắt buộc phải thi lại bằng lái xe mà không được xin cấp lại, nắm rõ ngay kẻo mất tiền oan

Theo khoản 1.3 Điều 36 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định cấp lại giấy phép lái xe:

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

– Người có giấy phép lái xe đã hết hạn

+ Từ 03 tháng đến dưới 01 năm kể từ ngày hết hạn phải thi lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe;

+ Từ 01 năm trở lên, kể từ ngày hết hạn phải thi lại cả lý thuyết và thực hành để cấp lại giấy phép lái xe.

– Người có giấy phép lái xe bị mất, hết hạn sử dụng từ 3 tháng trở lên, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, không thuộc trường hợp bị cơ quan có thẩm quyền tịch thu, xử lý. Sau 02 tháng kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, bạn phải thi lại các nội dung sau:

+ Hạn sử dụng từ 03 tháng đến dưới 01 năm phải thi lại lý thuyết;

+ Nếu hết hạn từ 1 năm trở lên thì phải thi lại cả lý thuyết và thực hành.

Như vậy, theo quy định trên, trường hợp người có giấy phép lái xe hết hạn sử dụng và người bị mất giấy phép lái xe nhưng thời hạn sử dụng từ 3 tháng trở lên đều được ghi vào hồ sơ lái xe. Cơ quan quản lý sát hạch phải thi lại giấy phép lái xe mà không được phép cấp lại.

Vậy hồ sơ xin thi lại bằng lái xe cần những gì?

+ Trường hợp giấy phép lái xe hết hạn sử dụng

Người lái xe chuẩn bị 01 bộ hồ sơ và gửi trực tiếp đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải. Hồ sơ bao gồm:

– Bản sao CMND hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực có số CMND hoặc số thẻ căn cước công dân đối với người Việt Nam; Hộ chiếu hợp lệ đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

– Bản sao hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng và thẻ tạm trú hoặc thẻ thường trú hoặc chứng minh nhân dân ngoại giao hoặc chứng minh nhân dân công vụ đối với người nước ngoài;

– Giấy chứng nhận sức khoẻ của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định.

– Đơn đề nghị đổi (cấp lại) giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 19 ban hành kèm theo Thông tư 12/2017/TT-BGTVT;

+ Trường hợp giấy phép lái xe bị mất thời hạn sử dụng từ 3 tháng trở lên

Người lái xe chuẩn bị 01 bộ hồ sơ và gửi trực tiếp đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải. Hồ sơ bao gồm:

– Bản sao CMND hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực có số CMND hoặc số thẻ căn cước công dân đối với người Việt Nam; Hộ chiếu hợp lệ đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

– Bản sao hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng và thẻ tạm trú hoặc thẻ thường trú hoặc chứng minh nhân dân ngoại giao hoặc chứng minh nhân dân công vụ đối với người nước ngoài;

– Giấy chứng nhận sức khoẻ của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định.

– Đơn đề nghị đổi (cấp lại) giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 19 ban hành kèm theo Thông tư 12/2017/TT-BGTVT, ngày nhận hồ sơ từ cơ quan tiếp nhận;

– Bản chính giấy phép lái xe bị mất (nếu có).

Mức phạt không mang theo bằng lái xe năm 2023

– Mức phạt không mang bằng lái xe máy

Người điều khiển xe mô tô (môtô) và các loại xe tương tự xe mô tô không có giấy phép lái xe sẽ bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

(Điểm c Khoản 2 Điều 21 Nghị định 100/2019/ND-CP được sửa đổi bởi Nghị định 123/2021/ND-CP)

– Mức phạt không mang theo bằng lái xe ô tô

Người điều khiển ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự không có giấy phép lái xe sẽ bị phạt từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng.

(Điểm a Khoản 3 Điều 21 Nghị định 100/2019/ND-CP được sửa đổi bởi Nghị định 123/2021/ND-CP)

Liên kết gốc

Viết một bình luận