Phương trình điện li của FeCl3

Mời các em theo dõi nội dung bài học Phương trình điện li của FeCl3 do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Phương trình điện li của FeCl3 được THCS Bình Chánh biên soạn gửi tới bạn đọc phương trình điện li FeCl3 trong nước từ đó giúp các bạn học sinh biết cách viết cân bằng điện li FeCl3, cũng như vận dụng vào giải các dạng bài tập câu hỏi tương tự. Mời các bạn tham khảo.

1. Viết phương trình điện li của FeCl3

FeCl3 → Fe3+ + 3Cl−

2. FeCl3 là chất điện li yếu hay mạnh

FeCl3 là chất điện li mạnh

Bạn đang xem: Phương trình điện li của FeCl3

Các chất điện li mạnh

Chất điện li mạnh bao gồm: các axit mạnh HCl, HNO3, H2SO4,… các bazo mạnh như NaOH, KOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2,… và hầu hết các muối của axit mạnh và bazơ mạnh như NaCl, KNO3, KCl, K2SO4,…

Phương trình điện li của chất điện li mạnh: dùng dấu mũi tên 1 chiều chỉ chiều của quá trình điện li.

3. Một số phương trình điện li quan trọng

Phương trình điện li

 • Phương trình điện li của Na2HPO3
 • Phương trình điện li KMnO4
 • Phương trình điện li NH4Cl
 • Phương trình điện li Al(OH)3
 • Phương trình điện li HClO4
 • Phương trình điện li NaHCO3

Xác định chất điện li

 • K2S là chất điện li mạnh hay yếu
 • Al2O3 là chất điện li mạnh hay yếu
 • KHSO4 là chất điện li mạnh hay yếu
 • Fe(OH)3 là chất điện li mạnh hay yếu
 • Fe(OH)2 là chất điện li mạnh hay yếu
 • HCOONa là chất điện li mạnh hay yếu
 • CuCl2 là chất điện li mạnh hay yếu
 • CH3COONH4 là chất điện li mạnh hay yếu

4. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Dãy gồm các chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch NaOH là:

A. NaHCO3, ZnO, Mg(OH)2

B. Mg(OH)2, Al2O3, Ca(HCO3)2

C. NaHCO3, MgO, Ca(HCO3)2

D. NaHCO3, Ca(HCO3)2, Al2O3

Xem đáp ánĐáp án D

Dãy gồm các chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch NaOH là: NaHCO3, Ca(HCO3)2, Al2O3

Phương tình phản ứng minh họa:

NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2+ H2O

NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

Ca(HCO3)2 + 2 NaOH → CaCO3 + Na2CO3 + 2 H2O

Ca(HCO3)2 + 2 HCl → CaCl2 + 2 CO2 + 2 H2O

Al2O3 + 6 HCl → 2 AlCl3 + 3 H2O

Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

Câu 2. Chất nào sau đây là chất điện li yếu

A. CH3COOH

B. AgCl

C. HCl

D. FeCl3

Xem đáp ánĐáp án A

Câu 3. Hidroxit nào sau đây là hidroxit lưỡng tính?

A. Ca(OH)2

B. Al(OH)3

C. Ba(OH)2

D. Cu(OH)2

Xem đáp ánĐáp án B

Câu 4. Pha loãng dung dịch HCl có pH = 3 bao nhiêu lần để được dung dịch mới có pH = 4?

A. 5.

B. 4.

C. 9.

D. 10.

Xem đáp ánĐáp án D

Câu 5. Cho các chất sau tan trong nước: Na2CO3, CH3COOCH3, HCOOH, MgCl2, HF. Số chất điện li mạnh và điện li yếu lần lượt là:

A. 2; 2.

B. 3; 2.

C. 1; 4.

D. 3: 1.

Xem đáp ánĐáp án A

Chất điện li mạnh:

Na2CO3 → 2Na+ + CO32-

MgCl2 → Mg2+ + 2Cl-

Chất điện li yếu:

HCOOH ⇄ HCOO- + H+

HF ⇄ H+ + F-

Chất không điện li: CH3COOCH3

…………………………..

Trên đây THCS Bình Chánh đã giới thiệu tới các bạn Phương trình điện li của FeCl3. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà THCS Bình Chánh tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, THCS Bình Chánh mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Học Tập

 • Al + Fe2O3 → Al2O3 + Fe
 • Al + O2 → Al2O3
 • CO2 + NaOH → Na2CO3 + H2O
 • Đơn chất Sắt (Fe) – Cân bằng phương trình hóa học
 • Fe + Cl2 → FeCl3
 • Fe + FeCl3 → FeCl2
 • Fe + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
 • Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2