Quy định mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành năm 2024 như thế nào?

(hahuytap.edu.vn) Từ ngày 1/1/2024, mức ký quỹ đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch sẽ thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 14 Nghị định số 168/2017/ND-CP.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Để khách du lịch trốn ra nước ngoài sẽ bị phạt tới 90 triệu đồng. Cắt giảm, đơn giản hóa một số thủ tục kinh doanh dịch vụ du lịch và mua bán đồ cổ

Theo Tổng cục Du lịch, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp lữ hành, Tổng cục Du lịch đã có tham mưu, kiến ​​nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Chính phủ. ban hành Nghị định 94/2021/ND-CP ngày 28/10/2021 giảm 80% tiền đặt cọc dịch vụ du lịch đối với doanh nghiệp trong thời gian từ 28/10/2021 đến 31/12/2023.

Trong thời gian này, mức đặt cọc kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa được áp dụng là 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng); Kinh doanh dịch vụ du lịch cho khách du lịch quốc tế vào Việt Nam là 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng); Kinh doanh dịch vụ du lịch cho khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch đi nước ngoài là 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng).

Quy định đặt cọc kinh doanh dịch vụ du lịch năm 2024 như thế nào?
Từ năm 2024, mức đặt cọc kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa là 100.000.000 đồng. Ảnh: NEWS

Cũng theo Nghị định 94/2021/ND-CP, từ ngày 1/1/2024, mức ký quỹ đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch sẽ thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 14 Nghị định số 168/2017/ND-CP Ngày 31 tháng 12 năm 2017.

Cụ thể: Mức đặt cọc kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa là 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng); Kinh doanh dịch vụ du lịch cho khách du lịch quốc tế vào Việt Nam là 250.000.000 đồng (hai trăm năm mươi triệu đồng); Kinh doanh dịch vụ du lịch cho khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch đi nước ngoài là 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng).

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch phải đến ngân hàng nhận tiền đặt cọc để nộp bổ sung tiền đặt cọc và đổi Giấy đặt cọc theo quy định (không cần đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ du lịch), đồng thời gửi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ du lịch (Việt Nam). Tổng cục Du lịch cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Du lịch các tỉnh, thành phố). cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đổi.

Bảo Thoa

Viết một bình luận