Tòa án tối cao Đan Mạch: Lợi nhuận từ bitcoin phải chịu thuế

Tòa án tối cao Đan Mạch: Lợi nhuận Bitcoin phải chịu thuế

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Tòa án tối cao Đan Mạch cho biết lợi nhuận bitcoin phải chịu trách nhiệm thuế.

Cụ thể, trong phán quyết của Tòa án Tối cao Đan Mạch nêu rõ lợi nhuận từ việc bán bitcoin phải chịu thuế, trong đó tòa án tối cao đã xem xét hai trường hợp lợi nhuận từ bitcoin phải chịu thuế.

Đầu tiên là một thực thể mua bitcoin từ bên thứ ba, trường hợp thứ hai là những người khai thác bitcoin. Tòa án phán quyết rằng cả hai thực thể sẽ có nghĩa vụ thuế nếu họ bán bitcoin của mình.

Đối với những người trong trường hợp đầu tiên, tòa án cho rằng việc mua bitcoin của họ chỉ mang tính chất đầu cơ. Do đó, bất kỳ hoạt động bán bitcoin nào của họ sẽ không được miễn thuế theo Đạo luật thuế nhà nước Đan Mạch.

Đối với các thợ mỏ, Tòa án Tối cao cho rằng việc sở hữu bitcoin thông qua hoạt động khai thác cấu thành doanh thu và sẽ thu thuế nếu họ bán.

Năm 2018, cơ quan thuế Đan Mạch đã xác định được 2.700 cá nhân nợ thuế lợi nhuận từ bitcoin. Vào thời điểm đó, có thông tin cho rằng những cá nhân này đã bán số bitcoin trị giá 8 triệu USD thông qua một sàn giao dịch có trụ sở tại Phần Lan.

Xem thêm: Trung Quốc tăng cường giám sát pháp lý đối với lĩnh vực tiền điện tử

Viết một bình luận